سلام تعدادی میگو و حلزون برای فروش موجوده.
تحویل شرق و غرب تهران و امکان ارسال با هزینه خریدار مقدوره.

میگوها:
یلو لاین 16ت
اورنج گلدن بک 11ت
نئون گرین 12ت
سوپر تایگر 19ت
بلو 22ت
بلک کریستال گرید بالا 30ت
ردکریستال گرید بالا 20ت

حلزون ها:
سیب 5ت
کینگ زرد 13ت
توت فرنگی 9ت
زبرا 8ت
شاخدار درشت 9تSent from my note3 N9005 using tapatalk