وبسایت رادیو چین: روز چهارم سپتامبر سال جاری، در ماسایی مارا کنیا، میلیون ها کل یالدار به طور دسته جمعی مهاجرت کردند.

همه ساله از ماه جولای تا سپتامبر، کل های یالدار برای جست و جوی مراتع جدید مهاجرت می کنند.

به این سبب، در صورتی که گردشگران در این چند ماه به آفریقا سفر کنند به احتمال زیاد با این منظره فوق العاده رو به رو می شوند.