جشنواره زیبایی اسب عرب با حضور بیش از ۹۰ اسب در ورزشگاه پانزدهم خرداد کرمانشاه و با حضور داوران مطرح اروپایی آغاز به کار کرد.

منبع:خبر گزاری مهر