ایلام - ایرنا - مسوول سایت تکثیر و احیای گوزن زرد ایرانی ایلام گفت: درپی پایان فرآیند انتقال تعدادی از گوزن های زرد ایرانی ساکن در سایت مانشت و قلارنگ ایلام، در نهایت 10 راس از این وحوش به استان یزد منتقل شدند.

فرزاد بهامین روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: استان یزد متقاضی انتقال 12 راس گوزن به تعداد 10 ماده و 2 نر بود که استان ایلام برای حفظ تناسب جمعیت نر و ماده سایت، این درخواست را نپذیرفت.

وی افزود: در نهایت با انتقال 10 راس گوزن به تعداد هشت ماده و 2 نر به استان یزد موافقت شد و فرایند انتقال این وحوش در سه مرحله با نظارت کارشناسان و متخصصان سازمان حفاظت محیط زیست کشور صورت گرفت.

وی یادآور شد: در دهه آخر مرداد ماه در دو مرحله شش راس گوزن به استان یزد منتقل شد و پس از حصول اطمینان از سلامت این وحوش جاگیری و انس آنها با محیط جدید در مرحله آخر نیز چهار گوزن دیگر به این استان انتقال یافت.

بهامین تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پی درخواست اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام به دیگر استان ها اعلام کرده است که در صورت وجود متقاضی از سوی استان های مختلف، استان ایلام توان تامین گوزن های مورد نیاز برای تکثیر و احیای این گونه نادر و در معرض انقراض را با نظارت سازمان دارد.

قبل از شروع عملیات انتقال گوزن های سایت استان ایلام، این سایت با گستره حدود 80 هکتار 52 راس گوزن زرد ایرانی بالغ و نابالغ را در خود جای داده بود که با انتقال 10 راس آنها به استان یزد تعداد گوزن های این سایت به 42 راس کاهش می یابد.

سایت گوزن زرد ایرانی مانشت و قلارنگ استان ایلام در سال 86 با انتقال شش راس گوزن بالغ از جزیره اشک دریاچه ارومیه کار خود را شروع کرد و با توجه به شرایط جغرافیایی و محیطی مناسب، زادآوری به موقع و مطلوب ونبود تلفات و مریضی (در حد صفر) در زمره موفق ترین سایت های تکثیر و احیا گونه های در معرض خطر در کشور است.

منبع:ایرنا