۱۲ شهریور ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): چندی قبل تصویری از بروز تخلف شکار در منطقه حفاظت شده مراکان در اختیار اداره محیط زیست شهرستان خوی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی در این باره گفت: این تصویر یک شکارچی متخلف را نشان می داد که با استفاده از یک اسلحه گلوله زنی سه کل وحشی را شکار کرده و با افتخار با لاشه های شکار خود عکس گرفته است.

جعفر محمدپور اظهار داشت: نیروهای یگان محیط زیست شهرستان خوی تحقیقات خود را در این زمینه آغاز نموده و پس از چندین ماه تحقیق و بررسی صاحب تصویر را شناسایی نمودند.
..
تصویری که در اختیار محیط زیست خوی قرار گرفته و منجر به شناسایی و بازداشت شکارچی متخلف گردید

جعفر محمدپور گفت: با شکایت اداره محیط زیست در دادسرای خوی پرونده ای در این رابطه تشکیل شده و متخلف به دادسرا احضار می شود.

متهم در دادسرا حضور یافته و منکر هرگونه تخلفی شده است اما مدارک و مستندات و همچنین اظهارات شهود منجر به صدور قرار مجرمیت برای متخلف گردید.

متهم پس از صدور قرار مجرمیت به دادگاه معرفی شده و با دستور قاضی تا اتمام رسیدگی به پرونده روانه زندان شده است.


زمان وقوع تخلف مشخص نیست اما این اداره دادخواست خود مبنی بر دریافت ضرر و زیان محیط زیست به مبلغ
۳۰۰ میلیون ریال را به دادگاه ارائه نموده است.