ماتو بارفاس، فیلم سازی آلمانی در سفر به بوتسوانا توانسته تصاویری از شکار یک آهو به دست یک مار پیتون تهیه کند.

بیش از 24 ساعت طول کشیده تا این مار خطرناک بتواند آهو را به طول کامل ببلعد.

منبع:خبر گزاری مهر