⚠⚠واگذاری فوری فوری-در صورت عدم واگذاری یوتانایز میشه⚠⚠
مموش-نر-۱/۵ساله-واکسن خورده-شناسنامه دار-از کمر به پایین فلجه و کنترل ادرار و مدفوع نداره-دوستی که مموش رو برای اولین بار از خطر یوتانایز نجات دادن به علت تغییر مکان دیگه قادر به نگهداری نیستن و در صورتی که براش سرپرست جدید پیدا نشه برای بار دوم در خطر یوتانایز قرار میگیره تورو خدا هرکی میتونه سرپرستش بشه با این شماره تماس بگیره:9121885560