سلام به همه دوستان خوب پارسی پت ....

یک جفت فلاور تایلندی اصل ( فلاور ماده خطو خال و هد داره )
قیمت : 280 تومن ( هیچ جا یک جفت تایلندی رو به این قیمت نمیدن قیمت نرش هم نیست )
ارسال به همه شهرستانها
پیگیری از طریق پ خ