میگو ارکید سفید سرچشمه از دریاچه Poso، زیستگاه طبیعی خود را حفظ دمای 82F، pH برابر 8.1، TDS 110، GH 5، KH 4، و اکسیژن محلول از 7.05 میلی گرم / L. ثبات و آب پر اکسیژن هستند . علاقمندان با این حال موفقیت نگه داشتن این گونه ها در پی هاش کم به عنوان pH 7.4 داشته اند.
مشخصات


نام علمی: Caridina "ارکید سفید"
نام عمومی: ارکید سفید، سولاوسی ارکید سفید
منبع: سولاوسی
pH برابر 7.4-8.4
دما: 80-84 ° F
TDS: 80-140
KH: 0-6
GH: 4-9
باروری: متوسط
دشواری: سخت

تهیه و ترجمه:karshenas