میگو شاهزاده زنبور عسل است از paracaridina و سرچشمه آن ویتنام است. شبیه یک درجه پایین CBS، این فرم وحشی شناخته شده است به اصلاح نژاد با کانتونسیس caridina (CRS / CBS، زنبورها تایوان، ببر). این میگو درسرچشمه آب اسیدی بسیار نرم زندگی میکند، اما پرورش دهندگان گونه سازگار به عنوان بالا به عنوان PH 8 و سخت تر آب (TDS تا 500).
مشخصات


نام علمی: Paracaradina "شاهزاده خانم زنبور عسل
نام عمومی: میگو شاهزاده زنبور عسل، زنبور عسل رنگ (عسل ویتنامی)
منبع: ویتنام
pH برابر 5.6-6.2
دما: 68-77 ° F
TDS: 80-140
KH: 0-1
GH: 4-6
باروری: متوسط
دشوار بودن: متوسط

تهیه و ترجمه:karshenas