سلامرضا هستم

خریدار انواع طوطی هستم البته فقط جفت مولد میخوام ( به جز کاسکو ، کاکادو ، شاه طوطی )

عکس یا فیلم پرندتون و قیمت پیشنهادیتون رو برام بفرستید
در ضمن جفت وحشی باشن هم مهم نیست
فقط مولد باشن ( با تضمین )
قیمت هجومی ندین

از شیراز هستم