۳۱ مرداد ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): محیط بان علی آرندی مسئول پارک ملی بمو روز پنجشنبه ۹۴/۵/۲۹ حین گشت و کنترل در محدوده پارک با یک پلنگ مواجه شده و موفق می شود از این گونه ارزشمند تصویربرداری نماید.پارک ملی بمو
در نزدیکی شهر شیراز یکی از زیستگاه های مهم پلنگ در کشور به شمار می رود و تاکنون موارد متعددی از مشاهده و ثبت تصویر پلنگ در این منطقه رخ داده است.

منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew)