میشه یکی راهنمایی کنه بدونم از کجا میشه فهمید ماهی کوی من نره یا ماده؟ من یه کوی بزرگ دارم