میگو شکلات نزدیک ترین در رنگ به فرم طبیعی آن است.
مشخصات


نام علمی: Neocaridina Davidi (Heteropoda)
نام عمومی: میگو شکلات، میگو براون، شکلات ساکورا، شکلات آتش
مبدا: تایوان
pH برابر 6.0-8.0
دما: 64-84 ° F
TDS: 80-400
KH: 0-10
GH: 4-14
باروری: بالا
نگهداری: آسان