این میگو از سرهم بندی کردن چند نوع بی شریمپ است و سرچشمه آن از جنوب شرقی چین (هنگ کنگ)می باشد. این فرم وحشی شناخته شده است .
مشخصات:


نام علمی: Caridina Breviata
نام عمومی: میگو بامبل بی
منبع: چین
pH برابر 6.6-7.4
دما: 68-77 ° F
TDS: 80-400
KH: 0-2
GH: 6-10
باروری: متوسط
نگهداری: متوسط