خبرگزاری آنا: رویترز به مناسبت روز فیل ها در 12 آگوست مجموعه عکسی از فیل ها در باغ وحش آلمان، صحرای آفریقا و هندوستان منشر کرده است.منبع : خبرگزاری آنا