حتما تا به حال متوجه شده اید که ما تنها موجودات زنده ای نیستیم که روی این کره خاکی زندگی می کنیم. پس چطور همه چیز را به نفع خودمان استفاده کنیم؟ گروهی از جوانان حیوان دوست در کشور لیتوانی با درست کردن تابلوهای کوچک مربوط به زندگی حیوانات موجود در شهرشان، می خواهند به ما یاد آوری کنند که در این دنیای بزرگ، موجودات دوست داشتنی زیادی وجود دارند که زندگی تک تک آنها به اندازه ما میتواند زیبا و پر اهمیت باشد.