نام فارسی: میگو زرد
نام: yellow-shrimp
نام علمی:yellow-shrimp
خانواده:Atyidae
زیستگاه:آسیا
اندازه: 3.5سانتی متر
طول عمر:3سال
دما:22تا28درجه سانتی گراد
تغذیه:پلت ها و لوفاک و جلبک
حجم تانک:10لیتر
PH:خنثی