یک سال حبس – ۵۵ میلیون ریال جزای نقدی – مصادره اسلحه و دو سال ممنوعیت از حمل سلاح شکاری ، مجازات عاملین شکار غیرمجاز ۲ قوچ وحشی و ۲ کبک


۲۲ مرداد ۱۳۹۴

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): با رای قاطع دادگاه عمومی شهرستان جاجرم دو نفر شکارچی متخلف به جرم شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی و زنده گیری دو عدد کبک مجموعا به تحمل یک سال زندان، پرداخت ۵۵ میلیون جزای نقدی و ضرر و زیان وارده به محیط زیست، مصادره اسلحه شکاری دارای جواز و سایر ادوات شکار محکوم و با تایید رای در دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان شدند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان جاجرم خراسان شمالی در این باره گفت: سال گذشته در روز بیستم تیرماه ۱۳۹۳ نیروهای یگان محیط زیست این اداره در جریان ورود شکارچیان غیرمجاز به مناطق آزاد شهرستان قرار گرفته و راهی ارتفاعات موسوم به کلاته شریف شدند.
حسین هراتی اظهار داشت: محیط بانان موفق به ردیابی و مشاهده متخلفین در کوه نشدند اما یک روز بعد از این اتفاق، هویت و محل سکونت شکارچیان متخلف را در یکی از روستاهای اطراف شناسایی نمودند.
محیط بانان پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی وارد خانه های متخلفین شده و منزل هر دو مظنون را جداگانه مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند.
در جریان بازرسی از منزل یکی از متخلفین (متهم ردیف اول) بخشی از لاشه تازه شکار شده یک قوچ وحشی، دو بسته گوشت شکار یخ زده درون فریزر، دو عدد کبک زنده گیری شده و یک قبضه اسلحه شکاری تک لول دارای جواز حمل کشف گردید.
همچنین در جریان بازرسی از منزل یکی دیگر از متخلفین نیز بخشی از لاشه تازه شکار شده قوچ وحشی کشف و ضبط شد.
اسلحه کشف شده در منزل متهم ردیف اول و جواز حمل اسلحه مذکور متعلق به متهم ردیف دوم بود.
در این رابطه دو نفر شکارچی متخلف بازداشت شده و متهمین در جریان بازجویی ها به شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی یک روز قبل از دستگیری و تقسیم گوشت بین خودشان و زنده گیری دو عدد کبک وحشی اعتراف نمودند اما دو بسته گوشت یخ زده موجود در فریزر خانه متهم ردیف اول را گوشت گوسفند اهلی دانسته و منکر شکار قوچ دیگری شدند.
با ارسال گوشت فریز شده به آزمایشگاه معتمد و تایید اینکه گوشت مذکور متعلق به قوچ وحشی بوده و مدتی قبل شکار شده است، متهمان از بابت شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی، زنده گیری دو کبک وحشی و نگهداری از اسلحه متعلق به غیر به مراجع قضایی معرفی شدند.
در جریان رسیدگی به پرونده متخلفین در دادگستری عمومی (جزایی) شهرستان جاجرم، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گزارش نیروهای محیط زیست و اعترافات موجود در پرونده، بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانست.


متهم ردیف اول:


بنابراین متهم ردیف اول به جرم مشارکت در شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی و زنده گیری دو کبک وحشی به پرداخت ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
ضمن اینکه متهم ردیف اول به جرم نگهداری از اسلحه غیرمجاز متعلق به غیر (اسلحه دارای جواز اما متعلق به متهم ردیف دوم) به تحمل شش ماه حبس محکوم نمود.


متهم ردیف دوم:


متهم ردیف دوم نیز به جرم مشارکت در شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی با استناد به ماده ۱۲ قانون شکار و صید به تحمل شش ماه حبس محکوم گردید.
همچنین با رای دادگاه کلیه ادوات کشف شده ازجمله اسلحه شکاری، کوله پشتی و قفس های کشف شده از متخلفین به نفع دولت مصادره گردید.
ضمن اینکه دادگاه متهم ردیف دوم را که اسلحه مجاز خود را بصورت غیرقانونی در اختیار متهم ردیف اول قرار بود به مدت دو سال از دریافت مجوز و حمل هرگونه سلاح محروم نمود.

با اعتراض وکیل مدافع متهمین به رای صادره، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی در شهر بجنورد ارجاع گردید.

در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی دلایل متهمین برای اعتراض به رای صادره را غیرموجه و دفاعیات وکیل مدافع متهمین را بلاوجه تشخیص دادند.
بنابراین قضات دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی (دادگاه جزایی شهرستان جاجرم) را قطعی و لازم الاجرا دانستند.
همچنین متهمان مبلغ ۳۶ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز دو قوچ وحشی و مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز دو عدد کبک وحشی را به حساب دولت واریز نمودند.

پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهمین روانه زندان شدند و در حال حاضر نیز جهت گذراندن دوران محکومیت خود در زندان بجنورد بسر می برند.