مسابقات پرش با اسب صبح امروز جمعه در اصفهان برگزار شد.

منبع:خبر گزاری مهر