سرزمین آفتاب منزلگاه شگفتی های بسیاری است اما اینبار سفری به این سرزمین در هوای برفی داشته و ماجراجویی ها به سبک ژاپنی را در "دهکده روباه " دنبال می کنیم.

در کشور پهناور ژاپنی بهشتی برای روباه ها ایجاد شده که در آن 6 گونه مختلف این جاندار در کمال آسایش و امنیت زندگی می کنند. اینجا همواره مواد غذایی برای حیوانات در دسترس قرار دارد و نام سنتی زائو را بر آن نهاده اند.

برای بازدید از این دهکده زیبا باید 100 ین یا 85 سنت بپردازید. همه چیز در نوع خود شگفت انگیز محسوب می شود. بسته های غذایی برای روباه ها در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده می شود اما استفاده از دستکش برای غذا دادن به حیوانات ضروری است. این مساله هم به دلیل رعایت بهداشت و سلامت انسان و حیوان و هم با توجه به رعایت مساتئل ایمنی برای گردشگران درنظر گرفته شده است.

در ژاپن نیز همانند داستان های سایر ملل روباه را حیوانی مکار و حیله گر می دانند اما باورهایی کهن نیز در این کشور وجود دارد که روباه را نماینده قدرت های عرفانی و رفاه و آسایش می دانند.

در ادامه سفری جذاب به زائو خواهیم داشت.
منبع:زیست نیوز