۱۴ مرداد ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر ورود شکارچیان غیرمجاز به منطقه حفاظت شده البرز مرکزی در استان مازندران، نیروهای یگان محیط زیست مستقر در سرمحیط بانی کندوان عازم ارتفاعات مذکور شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالوس در این باره گفت: با توجه به وسعت بسیار زیاد و همچنین حرفه ای و آشنا بودن متخلفین به منطقه، با اعزام نیروی کمکی، سه اکیپ از محیط بانان به جستجو و تفتیش منطقه مشغول شدند.
ابوالقاسم محمدپور اظهار داشت: شکارچیان متخلف چندین روز در کوه مستقر بوده و محیط بانان نیز ۷۲ ساعت به رد زنی متخلفین و بررسی آثار بجا مانده مشغول بودند.لاشه ۳ کل وحشی و اسلحه گلوله زنی کشف شده از شکارچیان متخلف در ارتفاعات منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چالوس گفت: پس از سه روز جستجو و رد زنی نهایتا در ساعت ۵ بامداد روز سه شنبه ۹۴/۵/۱۳ محیط بانان سه نفر از متخلفین را مشاهده نمودند.
شکارچیان متخلف لاشه شکار خود را بر روییک اسب گذاشته و در حال بازگشت از ارتفاعات به سمت روستای هریجان بودند.
مامورین جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شده و سه شکارچی غیرمجاز را محاصره و بازداشت نمودند.

محمدپور گفت: از متخلفین لاشه سه کل وحشی و یک اسلحه گلوله زنی کشف و ضبط و متهمین جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

با توجه به اینکه بخشی از لاشه ها همراه شکارچیان نبود احتمالا متخلفین همدستانی داشته و قسمتی از لاشه ها در اختیار آنها بوده است و یا به دلیل وزن زیاد و مشکل حمل و نقل، بخشی از لاشه ها را در کوه مخفی کرده اند که تحقیقا در این زمینه ادامه دارد.

متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت حمایت شده در منطقه حفاظت شده تحت محاکمه قرار خواهد گرفت و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۴ قانون مذکور اسلحه و ادوات شکار متهمین تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

همچنین متخلفین می بایست مبلغ
۵۶ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز ۳ کل وحشی را به حساب دولت واریز نمایند.