۱۴ مرداد ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی لار حین گشت و کنترل در حاشیه رودخانه های این منطقه دو صیاد غیرمجاز را مشاهده نمودند.

رییس پارک ملی لار در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شده و هر دو نفر را بازداشت نمودند.

رضا کرمی اظهار داشت: از صیاد نخست یک رشته دام به همراه لاشه ۴۸ ماهی قزل آلای خال قرمز کشف و ضبط گردید.
رضا کرمی گفت: همچنین از نفر دوم نیز یک رشته تور به همراه ۱۵ ماهی قزل آلای خال قرمز کشف گردید.

متهمین پس از بازداشت و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران نرخ ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از صید غیرمجاز هر عدد ماهی قزل آلای خال قرمز معادل ۲۰۰ هزار ریال تعیین شده است اما این رقم در جرائم جدید (مصوبه شماره ۳۸۰ شورای عالی محیط زیست) که از ۲۰ مرداد قابل اجرا می باشد به ۳ میلیون ریال در ازا هر یک عدد ماهی قزل لای خال قرمز افزایش یافته است.