دانشمندان دانشگاه جیمز کوک در استرالیا فرستنده‌های ریز چسبنده‌ای را برای نخستین بار به پشت زنبورها متصل کردند.


به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از ایسنا، تیم مطالعاتی حاضر تراشه‌های تشخیص هویت با فرکانس رادیویی (RFID) را به پشت 960 زنبور متصل کردند تا با کمک آن‌ها بتوانند دیدگاه‌های جدیدی را درباره چگونگی اثرگذاری بیماری‌ها بر این حشرات در معرض تهدید بدست آورند. این نخستین بار است که برای دانشمندان امکان نظارت بر تک‌تک‌ زنبورها به وجود آمده است.

محققان میزان پایینی از نوعی انگل روده به نام nosema spores که در میان زنبورهای عسل بزرگسال معمول است را به بدن این حشرات تزریق کردند. این در حالی بود که تعدادی از این زنبورها عاری از این بیماری بودند.

به گفته دانشمندان، زنبورهای آلوده به این انگل درست مانند زنبورهای سالم به نظر می‌رسند و بنابراین درک تغییرات رفتاری که این انگل در آن‌ها ایجاد می‌کند، از اهمیت خاصی برخوردار است.