سلام
راکتور و حلال CO2 ایستا متوسط به قیمت 25 تومن بفروش می رسد.
*راکتور نو می باشد و فقط جعبه ندارد.
*تحویل مترو پیروزی-مفتح-دروازه دولت
*امکان ارسال به شهرستان هست.
*پیگیری از طریق پیغام خصوصی
[IMG][/IMG]