۸ مرداد ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): یکی ار دوربین های تله ای بکار رفته در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین فیلم زیبایی را از یک پلنگ ایرانی در این منطقه به ثبت رسانده است.
دکتر سعید یوسف پور معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان در این باره گفت: این برای نخستین بار در سطح استان اصفهان است که از یک پلنگ در این استان فیلمبرداری شده است.……………
تصویر: لحظه ای از فیلم تهیه شده از پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین

تا مردادماه سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۰ سال بود که هیچ مستندی از حضور پلنگ در پناهگاه حیات وحش عباس آباد وجود نداشت اما در مرداد ۱۳۹۲ محمدرضا حلوانی محیط بان منطقه تصویر نه چندان واضحی را از یک پلنگ در حالی که بر روی یک تپه نشسته است به ثبت رسانید.(لینک مرتبط)


از آن تا کنون نیز مستندی از حضور پلنگ در عباس آباد وجود نداشت تا اینکه دوربین های تله ای نصب شده در این پناهگاه چند روز قبل حدود ۱۹ ثانیه از یک پلنگ در این منطقه فیلمبرداری نمودند.


در این فیلم یک پلنگ بالغ به آرامی از مقابل دوربین کرده و در تاریکی هوا از دید دوربین محو می شود.


منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew)


لینک فیلم: از یک پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد فیلمبرداری شد | دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایراندیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران