زاهدان- ایرنا- مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: فصل تخمگذاری لاکپشت دریایی سبز در سواحل جنوب استان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، سعید محمودی روز پنجشنبه اظهار داشت: همزمان با فصل تخم گذاری برنامه های پایش شبانه روزی زیستگاه های تخمگذاری لاک پشت دریایی در سواحل استان آغاز شده است.

وی افزود: از پنج گونه لاک پشت دریایی قابل مشاهده در دریای عمان و خلیج فارس، فقط لاک پشت سبز در سواحل شنی استان تخمگذاری می کند.

وی گفت: لاک پشت سبز یکی از گونه های لاک پشت های دریایی است که به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد.

وی تصریح کرد: با هدف حفاظت از این گونه با ارزش هر ساله برنامه حفاظت از زیستگاه های تخمگذاری توسط کارشناسان و ماموران اجرایی محیط زیست استان با همکاری همیاران محلی محیط زیست اجرا می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: فصل تخمگذاری لاک پشت دریایی سبز از مرداد ماه آغاز و تا اواخر دی ماه ادامه دارد.

محمودی اظهار داشت: تخمگذاری لاک پشت های دریایی در طول شب انجام می شود و به همین منظور عوامل اجرایی دخیل در برنامه پایش باید به صورت شبانه روزی در منطقه حضور داشته باشند.

وی افزود: پاکسازی سواحل شنی قبل از آغاز فصل تخم گذاری، حفاظت فیزیکی از لانه ها و تخم ها، انتقال تخم ها از محل های نامناسب به هچری(مناطق مناسب تخم گذاری)، تک گذاری لاک پشت های مادر، ثبت مشخصات زیستی لانه ها و بیومتری کامل تخم ها، نوزادان و نوع بالغ، امداد و نجات لاک پشت های گیر افتاده در تورهای صیادی و آموزش جوامع محلی از جمله اقدامات حفاظتی در سواحل استان است.

رییس اداره محیط زیست دریایی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:

پنج گونه لاک پشت دریایی به نام های سبز، سرپهن، زیتونی، پشت چرمی و منقار عقابی در سواحل دریای عمان و خلیج فارس قابل مشاهده است.

محمدرضا علی مرادی گفت: لاک پشت زیتونی، سرپهن و سبز در معرض خطر انقراض و لاکپشت پشت چرمی و منقار عقابی در معرض خطر بحرانی قرار دارند.

وی افزود: لاک پشت سبز به طور میانگین بر اساس جثه 60 تا 120 عدد تخم می گذارد.


منبع:ایرنا