ایا دوست دارید یک آشپزخانه لوکس زیبا داشته باشید؟ اوشن کیچن خاسته شما را براورده میکند این اکواریوم جالب توسط رابرت کولنیک طراحی شده (طراح هلندی) وترکیبی عملی از تجهیزات آشپزخانه و یک آکواریوم را ارائه میکندقسمت رویه ال شکل اوشن کیچن قابلیت بلند شدن دارد تنها با لمس یک کلید این سازه دارای آکواریوم مجزا بودهدر شرایطی که اوشن کیچن برای هر آشپزخانه ای مناسب است(یا هر بوجه ای) ممکن است مناسب نباشد اما دوست داران ماهیان آکواریومی نمی توانند به راحتی از کنار آن عبور کنن