فوران چشمه‌های تاق بستان که دو هفته‌ای خشک شده بود، موجب خوشحالی مردم کرمانشاه شد.

عکس : عرفان کرمی - ایسنا / استان کرمانشاه


منبع:ایسنا