کود کامل میکرو داراي بهترين فرم عناصر کم مصرف برای جذب از طريق برگ و ريشه است. در ترکیب این کود علاوه بر وجود کلیه میکرو المان ها، ازت و پتاسیم نیز وجود دارد که سبب افزایش جذب عناصر میکرو می گردد.
يکي از راه هاي مناسب جهت جبران کمبود عناصر ریزمغذی در گیاهان، محلول پاشي کلات EDTA اين عناصر است که قابليت جذب بسيار بالايي دارند و با توجه به کلات بودن آن ها تحت تاثير PH شيره سيتوپلاسمي و آندوپلاسمي قرار نگرفته، رسوب نمی کنند و به طور قابل ملاحظه اي مورد استفاده گياه قرار می گیرند.

همانطور که میدانید فسفر به مقدار زیاد در آب آکواریوم وجود دارد و معمولا برای گیاهان اکواریومی کودهای فسفردار مورد استفاده قرار نمیگیرد.
این نوع کودهای غیرفسفردار کودهای حرفه ای هستند که در کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند و
همچنین برای استفاده در آکواریوم هم مناسب میباشند.تنها باید میزان مورد نیاز را بلد باشید و زیاده از حد نریزید تا از رشد جلبک جلوگیری شود.
این نوع از برندهای معروف میباشد و میتوان از دیگر برندها هم استفاده کرد