با سلام
یک عدد ماهی golden trimac دچار بیرون زدگی رکتوم شده بود که بعد از مدت ها تحمل درد درمان شد.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]

ابتدا رکتوم به حالت اول برگردانده شد و سپس با در نظر گرفتن فضای کافی جهت دفع مدفوع بخیه شد
لازم به ذکر است این ماهی مدت زیادی از این بیماری رنج می برد و تنها راه باقی مانده جراحی ان بود