در مرحله نهایی مسابقات حرفه‌ای موج سواری آفریقای جنوبی، یک شرکت کننده استرالیایی ناگهان با حمله کوسه غافلگیر شد.


به گزارش فرارو، مایک فنینگ استرالیایی قهرمان موج‌سواری جهان در مسابقه‌ موج‌سواری "جی بی اوپن" که در ساحل "جفریز بی" در ایالت کیپ شرقی آفریقای جنوبی مشغول رقابت در مسابقه بود که ناگهان متوجه شد کوسه‌ای از پشت سر به سمت او حمله کرده است. با این حال، مایک تلاش کرد با زدن ضرباتی به کوسه خود را نجات دهد. بینندگان تلویزیونی به طور زنده شاهد این صحنه هراس آور بودند. حضور به موقع قایق نجات و دست و پا زدن مایک باعث شد وی از این مهلکه جان سالم به در ببرد.
منبع:فرارو