مهاباد ـ ایرنا ـ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیرانشهر گفت: بیش از 150 قطعه پرنده سهره طلایی از قاچاقچیان پرندگان در این شهرستان کشف شد.

طه ایزان روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این تعداد سهره طلایی که توسط سه متخلف زنده گیری و به قصد فروش به استانهای دیگر در حال انتقال بود، با همکاری ایستگاه بازرسی **** صیاد شیرازی این شهرستان در سه راهی پسوه در جاده پیرانشهر به نقده کشف و به ماموران اداره حفاظت میط زیست پیرانشهر تحویل شد.

وی ادامه داد: از مجموع 150 قطعه سهره کشف شده 19 قطعه به علت شرایط بد نگهداری در حین انتقال تلف شده بود.

وی افزود: از این شکارچیان تعدادی قفس و صندوق نگهداری پرنده نیز کشف شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیرانشهر همچنین گفت: این تعداد پرنده کشف شده در زیستگاه مناسب خود در این شهرستان رهاسازی شده و متخلفین نیز با تشکیل پرونده به مقام قضایی تحویل شدند.

به گزارش ایرنا ، سهره طلایی سر خاکستری (Grey-headed goldfinch) فاقد رنگ سیاه و سفید در سر بوده و گردن و سینه خاکستری رنگ و صورت قرمز رنگ و منقاری مخروطی و اندکی بلند تر از سهره معمولی دارد.

پرنده نر و ماده آن بسیار شبیه به یکدیگر هستند با این تفاوت که رنگ قرمز صورت در پرنده نر وسعت بیشتری داشته و از لبه عقبی چشم‎ها نیز فرا تر می ‎رود در حالی که در پرنده ماده رنگ قرمز صورت تا میانه‎های چشم می ‎رسد و همچنین به طور کلی منقار پرنده نر نسبت به منقار پرنده ماده بزرگ‎ تر است.

در کشور ما به جز در نواحی محدودی از جنوب شرق در سایر نواحی به تعداد فراوان از این پرنده دیده شده است.

این نوع پرنده در جنگل‎ها ، دره‎های پوشیده از درخت ، اطراف رودخانه‎ها ، پارک‎ها و کشتزار ها و سایر نواحی مستعد تا ارتفاع دو هزار متری زندگی می ‎کند.

پیرانشهر در جنوب استان آذربایجان غربی قرار داشته و با کشور عراق هم مرز است.منبع:ایرنا