با سلام
اینم تانک من که اگر از خودم بپرسید چه سبکیه؟ واقعا نمی دونم ولی با تمام کاستی هاش دوستش دارم
بخاطر کیفیت بد عکس ها و نابسامانی تانک عذر خواهی می کنم امیدوارم با نظرات شما عزیزان و همت نداشتم بتونم بهترش کنم.


با سپاس