این روزها که تب سلفی بین آدما داغه، سگهایی هم پیدا شدن که بیشتر از ما عاشق سلفی گرفتن هستندمنبع:laplas