سلام
تعدادی گیاه لودژیا و باکوپا کمپکت(مینی) برای فروش موجوده.

باکوپا 6 شاخه 10000 تومن
لودژیا 5 شاخه 10000 تومن

تحویل شرق تهران و با هماهنگی نواب
(امکان ارسالم به تمام نقاط هست)

سپاس.

Sent from my note3 N9005 using tapatalk