دانشمندان اعلام کردند با گرم شدن زمین، گونه‌ای از مارمولک‌های استرالیایی شروع به تغییر جنسیت کرده‌اند و این احتمال وجود دارد که کروموزوم‌های جنس ماده کاملا از جمعیت‌های این گونه مارمولک ناپدید شود.


به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، در برخی خزندگان، جنسیت توسط کروموزوم‌های جنسی تعیین می‌شود، اما این که تخم‌ها چه اندازه در معرض گرما قرار بگیرند نیز می‌تواند تاثیراتی بر نوع جنسیت بر جای بگذارد.


قبل از این تغییرات، مارمولک‌هایی که یک کروموزوم W داشتند ماده و مارمولک‌هایی که فاقد این کروموزوم بوده و تنها کروموزوم Z داشتند نر محسوب می‌شدند. اما گروهی از محققان از دانشگاه کانبرا مارمولک‌هایی را در محیط طبیعی پیدا کرده‌اند که دارای کروموزومهای جنس نر بوده اما خصوصیات ظاهری ماده‌ها را داشتند.


این مطالعه اولین گزارشی است که تغییر جنسیت خزندگان در اثر افزایش دما در طبیعت را نشان می‌دهد. محققان دریافتند مارمولک‌هایی که خصوصیات ظاهری ماده اما کروموزوم‌های جنس نر را دارند مادران بهتری هستند و بیشتر تخمگذاری می‌کنند.


دانشمندان هشدار می‌دهند که با ادامه روند گرم شدن زمین، میزان تغییر جنسیت‌ها در دنیای طبیعی رو به افزایش است. در مورد مارمولک‌ها این امر می‌تواند منجر به حذف کامل کروموزوم‌های جنس ماده یعنی W شود. حتی این امکان وجود دارد که تغییر اقلیم اثرات مشابهی بر دیگران جانوران داشته ‌باشد.


منبع:ایسنا