۱۷ تیر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر حضور شکارچیان متخلف در منطقه آزاد حاجی لنگ علی آباد کتول، نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان عازم منطقه مذکور شدند.

مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست گلستان در این باره گفت: محیط بانان پس از ساعت ها جستجو و دوربین کشی چهار نفر شکارچی متخلف را در سیاه مرزکوه در حالی مشاهده نموده که متخلفین مشغول بار زدن لاشه های شکار بر روی یک قاطر بودند.

احمد دباغیان اظهار داشت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما شکارچیان غیرمجاز بدون توجه به فرمان ایست مامورین لاشه ها و قاطر را رها کرده و در کوه متواری شدند.
تصویر: شکارچی متخلف دستگیر شده به همراه لاشه دو میش وحشی و سایر ادوات شکار در شهرستان علی آباد


پس از تعقیب و گریز طولانی و تیراندازی هوایی توسط محیط بانان یکی از متخلفین که مسلح بود تسلیم شده و بازداشت گردید و سه نفر دیگر به همراه یک قبضه سلاح متواری شدند.
از شکارچی دستگیر شده یک قبضه اسلحه ساچمه زنی تک لول، قطار فشنگ، سه عدد فشنگ چهارپاره، یک کارد سلاخی، یک گوشی موبایل و از روی قاطر همراه متهمین نیز لاشه دو میش وحشی کشف و ضبط گردید.
در این رابطه پرونده ای در مراجع قضایی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه معرفی شده است.
با توجه به اینکه هر کدام از میش های شکار شده حداقل دارای یک بره بوده و بره ها نیز در این زمان از سال بدون حمایت مادر، قادر به ادامه حیات نیستند، در دادخواست تنظیم شده از سوی اداره محیط زیست، رسیدگی به جرم شکار غیرمجاز ۴ قوچ و میش وحشی از سوی دادگاه مطرح شده است.
در جریان بازجویی از متهم دستگیر شده هویت سه متخلف متواری نیز فاش و حکم جلب آنان نیز از سوی بازپرس پرونده صادر شده است.


منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew)