سلام تو عکس مشخصه فیلم هم خواستید در خدمتتون هستم .... ارسال به همه شهرستانها .... پیگیری از طریق پیام خصوصی ... سایز حدودا 10 الی 12 سانت ... قیمت : 250