بوشهر- ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: براساس سرشماری انجام شده جمعیت آهو در زیستگاههای جزیره خارگ و منطقه حفاظت شده مند این استان به 900 راس افزایش یافت.


حسین دلشب روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: از این شمار 400 راس در جزیره خارگ و مابقی نیز در منطقه حفاظت شده مند سرشماری شده است .

وی یادآورشد: باتوجه به خشکسالی و کمبود علوفه برای فراهم شدن شرایط زیست آهو ، آبشخور در مناطق یادشده ایجاد و محیط بانان نیز روزانه برای تغذیه آهوان علوفه توزیع می کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: نسل منقرض شده جبیر در استان بوشهر نیز با اجرای طرح نگهداری در فنس احیا شده است.

وی گفت: بدلیل توسعه نامتوازن و تخریب زیستگاهها نسل جبیر در این استان منقرض شده بود که 100 هکتار از اراضی پارک ملی دریایی نایبند در سال 89 برای پرورش و تکثیر این گونه فنس کشی شد.

دلشب ادامه داد: برای تکثیر جبیر 16 راس از استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان به پارک ملی دریایی نایبند منتقل شد که با زادآوری تاکنون به 37 راس افزایش یافته است.

وی افزود: در همین راستا در تیرماه نیز پنج راس جبیر از استان کرمان به این منطقه منتقل و رهاسازی شده است.

دلشب گفت: فنس تکثیر و پرورش جبیر به مساحت 100 هکتار یکی از بزرگترین فنس های نگهداری گونه های حیات وحش در کشور است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: جبیرهای جدید پس از انجام عملیات دامپزشکی و نمونه گیری از آنها و طی دوره حضور در قرنطینه، در محوطه فنس رهاسازی شدند.

وی دلیل اصلی این انتقال را بالا بردن تنوع ژنی در جبیرهای حاضر در فنس عنوان کرد و گفت: بمنظور به حداقل رساندن تشابه ژنی و همخونی در بین این جبیرها با تزریق جمعیت های مورد تایید به جمعیت حاضر، قدرت سازگاری و پایداری اکولوژیک این پستانداران بالاتر خواهد رفت.

دلشب یادآورشد: بقا و ازدیاد جمعیت جبیرها درمنطقه نایبند مستلزم مشارکت و همیاری افراد بومی و محلی منطقه است که با این همکاری جمعی، تنوع و جذابیت زیست محیطی این منطقه افزایش یافته و منافع چند جانبه ای را برای ذینفعان این پارک مهم ملی کشور در پی خواهد داشت.

منبع:ایرنا