تهران - ایرنا - تفاهم نامه همکاری با هدف حمایت از یوزپلنگ آسیایی میان سازمان ملل متحد و بیمه دانا به امضای گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد و نماینده برنامه توسعه ملل متحد و بیژن صادق مدیر عامل بیمه دانا به امضا رسید.


به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران، گری لوییس، در مراسم امضای تفاهم نامه که در سازمان ملل برگزار شد، گفت: امروز اینجا گرد هم آمدیم تا با امضای این تفاهم نامه با بیمه دانا، بار دیگر قدمی رو به جلو برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی برداریم.

وی افزود: این تفاهم نامه تلاش دارد تا از پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی حمایت کند که با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در حال اجرا است. این مراسم امروز در محل ساختمان سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد.

وی ادامه داد: تفاهم نامه امضا شده میان برنامه توسعه ملل متحد و بیمه دانا نوعی از پوشش بیمه ای فراهم می کند که طبق آن بیمه دانا با ارایه کمک های مالی مورد نیاز برای اجرای جنبه های مختلف پروژه، خطراتی که یوزپلنگ ها را تهدید می کند، کاهش می دهد.

گری لوییس افزود: بر اساس این تفاهم نامه بیمه دانا به ازای مرگ هر یوزپلنگ به دلیل عوامل انسانی
مبلغ 500 میلیون ریال را به پروژه پرداخت می کند، این پول صرف کاهش خطراتی خواهد شد که یوزپلنگ ها را تهدید کرده و باعث مرگ آنها در وهله اول شده است، این مبلغ تا سقف پنج یوزپلنگ در سال به پروژه اهدا خواهد شد.

وی گفت: همکاری بیمه دانا و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مثالی عالی از مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای رسیدن به هدفی خاص است، این همکاری ها اساس مشارکت های آینده برای آرمان توسعه پایدار است.

ایران آخرین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی است، تا حدود یک قرن پیش این گونه در حال انقراض در سراسر شبه قاره هند، جنوب و غرب آسیا پراکنده بود اما در سال های گذشته با توجه به فشارهای زندگی پیشرفته، ساخت جاده ها، تعارضات بین انسان و محیط زیست به علاوه شکارهای غیرقانونی تعداد یوزپلنگ های آسیایی که در ایران زندگی می کردند به طرز خطرناکی کاهش یافت.

سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه توسعه ملل متحد و تعدادی از نهاد های متعهد ملی و بین المللی از سال 1380 با همکاری یکدیگر به حفاظت از این گونه شاخص در قالب پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی پرداخته اند.

از حدود 15 سال پیش این پروژه به تنهایی توانسته است روند انقراض این گونه را در ایران به کمک روش های علمیِ حفاظت، معکوس کند.

پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با همکاری جوامع محلی، حمایت از محیط بانان و تقویت مناطق حفاظت شده ایران و کمک به تحقیق و پژوهش موفق به انجام این کار شده است.

منبع:ایرنا