عامل کشتار پلنگ ایرانی در شهرستان ایوان به تحمل سه سال حبس، پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و مصادره دو اسلحه شکاری به نفع دولت محکوم گردید

۱۴ تیر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): فروردین ماه سال جاری یک پلنگ ایرانی به طرز بی رحمانه ای در شهرستان ایوان استان ایلام کشته شد.

رئیس اداره حفاظت محیط ‌زیست شهرستان ایوان در این باره گفت: این پلنگ توسط یکی از دامداران منطقه در ارتفاعات «شره زول» و در منطقه ای به نام «پلنگ کنا» با شلیک گلوله از پای در آمد.
علی محمودی اظهار داشت: پس از این حادثه باتلاش نیروهای یگان محیط زیست شهرستان ایوان، عامل کشتار پلنگ شناسایی و با شکایت اداره محیط زیست این شهرستان پرونده ای در این زمینه در مراجع قضایی تشکیل شد.

سپس محیط بانان طی هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی، منزل متهم را مورد تفتیش و بازرسی قرار داره و یک قبضه اسلحه گلوله برنو و یک اسلحه پنج تیر پران (هر دو سلاح دارای مجوز) از منزل وی کشف و توقیف گردید.

متهم در جریان بازجویی های اولیه منکر هرگونه تخلفی بوده و تصاویر منتشر شده را غیر واقعی و ساختگی (فتوشاپ) عنوان کرده بود و هرگز نشانی محل دفن یا رها نمودن لاشه پلنگ را در اختیار مامورین و دادگاه قرار نداد.

اما بررسی های کارشناس رسمی دادگستری، تصاویر موجود را کاملا واقعی و غیرساختگی دانست، بنابراین متهم نیز به ناچار به کشتار پلنگ اعتراف نمود.

در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرای شهرستان ایوان، بزه انتصابی به متهم از بابت شکار یک پلنگ ایرانی محرز و مسلم دانسته شد.

بنابراین دادگاه متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری (زندان غیر قابل خرید) و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محکوم نمود.

همچنین با رای دادگاه مجوز دو قبضه اسلحه کشف شده از منزل متهم نیز لغو و سلاح های مذکور به نفع دولت مصادره گردید.


متن حکم صادر شده بشرح زیر می باشد:


در خصوص اتهام آقای …. فرزند …. اهل و ساکن …. دائر بر ارتکاب بزه شکار یک قلاده پلنگ در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۶ در شهرستان ایوان، نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان، دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان، ملاحظه تصاویر ماخوذه از متهم در کنار لاشه پلنگ شکار شده، نظر کارشناسی مربوطه که به صراحت و بدون هیچگونه تردیدی عکس را واقعی و اصیل معرفی می نماید و اقرار متعاقب متهم مبنی بر اصیل بودن تصاویر و عدول از اظهارات قبلی، صورتجلسه کشف دو قبضه اسلحه شکاری در ید خانواده متهم و نوع جراحت وارده به پلنگ که توسط سلاح شکاری کشته شده است و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ازجمله عدم همکاری متهم در معرفی محل دفن حیوان شکار شده، لذا بزه انتصابی شکار یک قلاده پلنگ توسط نامبرده را محرز و مسلم دانسته، مستندا به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون شکار و صید متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.

همچنین اسلحه های مکشوفه شامل اسلحه برنو و پران نیز در راستای ضبط اسلحه های بکار برده شده در جریان شکار غیرمجاز به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

و اما در خصوص دادخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، اداره شاکی نسبت به متشاکی به خواسته مطالبه پنجاه میلیون ریال بابت شکار یک قلاده پلنگ، دادگاه پس از بررسی اوراق و احراز سوء نیت متهم و تحقق ارکان مسئولیت مدنی در فعل متهم و ضرر وارده ناشی از شکار نامبرده به محیط زیست و اینکه پلنگ از نمونه های نادر و در حال انقراض معرفی گردیده، دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی، متهم را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی که اجرای احکام کیفری آن را محاسبه می کند محکوم می نماید.

رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.


منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew)