تهران- ایرنا- مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران، از آغاز مرحله اجرایی فاز دوم پروژه همکاری برای احیای دریاچه ارومیه با مشارکت جوامع محلی و استقرار کشاورزی پایدار خبر داد.

به گزارش گروه علمی ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، در نشستی که به منظور معارفه و انجام هماهنگی فاز دوم پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه با مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار در ارومیه و با حضور نمایندگان ادارات کل محیط زیست، سازمان های جهاد کشاورزی و شرکت­های مجری آذربایجان غربی و شرقی برگزار شد، برنامه ریزی منظم برای اقدامات اجرایی و استفاده از درس آموخته­های فاز قبلی پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


محسن سلیمانی روزبهانی، تغییر در بینش، دانش و رفتار حرفه ای بهره برداران برای مشارکت آگاهانه و پایدار فرایند احیا دریاچه ارومیه در قالب مدیریت مزارع و اصول حفاظت از محیط زیست، مشارکت گروه های متنوع اجتماعی و جوامع محلی و تداوم آن در تمام مراحل برنامه ریزی را مورد تاکید قرار داد و مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری و برنامه ریزی اجرایی، توانمند شدن بهره برداران در تطبیق دانش بومی و یافته های علمی در مدیریت مزرعه را از جمله دستاوردهای اجرایی فاز اول این طرح برشمرد.


وی اظهار کرد: برای احیای دریاچه ارومیه نیازمند تلاش همگانی هستیم و مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار یکی از بخش­های مهم در این فرایند است که تنها با فعال شدن سایر بخش­های مدیریت و اجرایی مانند مدیریت صحیح منابع آب و الگوهای کشاورزی موثر خواهد بود.

اسماعیل کریم زاده، رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان این که مسوولان در گذشته در زمینه کشاورزی و توجه به آن غفلت کرده اند، گفت: دلسوزان این بخش باید به دنبال روش هایی برای ارتقای کیفیت در این بخش باشند.

کریم زاده در سخنان خود غفلت های صورت گرفته به بخش کشاورزی، کاربرد روش های سنتی کشاورزی، آبیاری غرقابی و تبدیل 130 هزار هکتار از اراضی دیم کشاورزی در 2 استان آذربایجان غربی و شرقی به اراضی آبی را از جمله عوامل مؤثر در خشکی دریاچه ارومیه عنوان کرد.

پرویز آراسته، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت حفاظت و احیای دریاچه ارومیه در دولت تدبیر و امید، محیط زیست را موضوعی بین بخشی خواند و توجه و بازبینی در مصرف پایدار از منابع آب را وظیفه همگانی دانست.

وی با خاطرنشان کردن افزایش قابل ملاحظه تبدیل اراضی کشاورزی دیم به آبی در سال های پس از انقلاب، تاثیر چشمگیر مصرف بخش کشاورزی را یادآور شد.

فاز اول پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار با تحت پوشش قرار دادن حدود 30 هزار هکتار از اراضی 13 هزار بهره بردار در 41 روستای واقع در استان های آذربایجان غربی و شرقی و با حمایت مالی دولت ژاپن در سال 2014 آغاز به کار کرد.

همچنین در فاز دوم اجرایی، تعداد روستاها با ایجاد 22 سایت جدید و 12 روستای اقماری به 75 روستا و با هدف کاهش مصرف آب و افزایش درآمد کشاورزان از طریق الگوسازی در زمینه مشارکت جوامع محلی در فرایند احیای دریاچه با اندکی بازنگری در راهبردها افزایش یافته است.

منبع:ایرنا