۱۲ تیر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر ورود شکارچیان متخلف به منطقه حفاظت شده بیدوئیه و انجام شکار غیر قانونی، نیروهای یگان محیط زیست شهرستان بردسیر کرمان به تحقیقات گسترده ای در این زمینه مشغول شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیر در این باره گفت: محیط بانان در جریان بررسی های خود به یک شکارچی متخلف و سابقه دار در این زمینه مشکوک شده و دو منزل مسکونی متعلق به خود مظنون و پسرش را در این رابطه شناسایی نمودند.اجزای بدن آهو و قوچ وحشی به همراه اسلحه خفیف کشف شده از منزل شکارچی متخلف در بردسیر کرمان

علی سرخوش اظهار داشت: مامورین طی هماهنگی با داستان و اخذ نیابت قضایی ورود به منزل، بصورت همزمان وارد هر دو خانه شده و هر دو مکان را مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند.


……………
….
اجزای بدن آهو و قوچ وحشی کشف شده از منزل شکارچی متخلف در بردسیر کرمان

در جریان بازرسی از این خانه اجزای بدن یک قوچ وحشی و یک آهوی تازه شکار شده به همراه یک قبضه اسلحه خفیف کشف و ضبط و یک نفر متهم در این رابطه بازداشت گردید.
شکارچی متخلف در جریان بازجویی ها به شکار غیرمجاز یک آهو و یک قوچ بصورت همزمان و در یک روز در منطقه حفاظت شده بیدوئیه اعتراف نموده و مبلغ ۳۸ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک آهو و یک قوچ وحشی را به حساب دولت واریز نمود.

متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت حمایت شده در منطقه حفاظت شده تحت محاکمه قرار خواهد گرفت و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.


منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew)