نتایج یک تحقیق جالب علمی؛

واکنش جالب شامپانزه ها نسبت به رفتارهای خشونت آمیز

دانشمندان برای نخستین بار متوجه شده اند شامپانزه ها نسبت به رفتارهای مناسب و نامناسب حساس هستند، به ویژه آن دسته از رفتارهایی که در قبال بچه شامپانزه ها صورت می گیرد.


به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از مهر، گروهی از دانشمندان در سوئیس مطالعه ای انجام داده اند که نشان می دهد شامپانزه ها نسبت به تناسب رفتارهایی که در اطراف خود می بینند بیکار نبوده و واکنش نشان می دهند.

در این بررسی دانشمندان دو گروه از شامپانزه ها را که در دو باغ حیوان شناسی واقع در سوئیس زندگی می کنند زیر نظر قرار داده و حالات آنها را در حالی که کلیپ های ویدئویی مختلفی را تماشا می کردند مورد مطالعه دقیق قرار دادند.

در این فیلمها اعمال شامپانزه هایی به نمایش درآمدند که برای شامپانزه های مورد آزمایش آشنا نبودند. در بخش اول فیلمهایی به نمایش درآمد که در آن شامپانزه ها درحال انجام کارهای ساده و غیرتحریک آمیز نظیر جست و خیز کردن و شکستن دانه ها بودند.

اما در بخش اصلی کلیپ ها، شامپانزه ها درحال انجام کارهای تهاجمی و خشونت باری بودند نظیر صحنه کشته شدن یک بچه شامپانزه توسط یکی از همنوعانش و با حمله شامپانزه های بالغ به یکدیگر.

دانشمندان شامپانزه های مورد آزمایش را درحالی که این صحنه ها را تماشا می کردند مورد بررسی دقیق قرار داده و به یافته های جالب توجهی نیز دست یافتند. آنها دریافتند شامپانزه ها ضمن تشخیص نوع اقدامات خشونت باری که مشاهده می کنند نسبت به خشونتی که علیه بچه شامپانزه ها صورت گرفته بود سطح متفاوتی از واکنش را نشان دادند.

درحقیقت مشخص شد شامپانزه ها با دقت و حوصله بیشتری لحظات کشته شدن بچه شامپانزه را به نظاره نشستند. این بررسی نشان دهنده آن است که شامپانزه ها خشونت های عادی و نه چندان تهاجمی را تشخیص داده با این حال تنها به آن دسته از خشونتهایی واکنش نشان می دهند که در بین اعضای گروهشان روی می دهد و کاری به اقدامات تهاجمی صورت گرفته میان اعضای سایر گروهها ناشناس ندارند.