۱۱ تیر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز سه شنبه ۹۴/۴/۹ ساعت ۷٫۳۰ صبح نیروهای یگان محیط زیست فیروزکوه مستقر در سرمحیط بانی پشت کوه، حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع کاوه ده دو شکارچی متخلف را در فاصله ای دور مشاهده نمودند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه در این باره گفت: محیط بانان به سمت متخلفین حرکت کرده و پس از مدتی رد آنها گم می کنند.
محمد فریدی اظهار داشت: محیط بانان پس از ساعتها جستجو مجددا شکارچیان را درحالیکه مشاهده می کنند که متخلفین وارد تنگه ای به نام تنگه اشرف می شوند تا در بین پوشش گیاهی انبوه تنگه مخفی شده و احتمالا پس از تاریکی هوا از منطقه خارج شوند.
لاشه یک بزغاله وحشی، یک اسلحه شکاری مجاز و یک تیغه چاقوی کشف شده از شکارچیان متخلف در فیروزکوه

محمد فریدی گفت: محیط بانان حوالی ساعت ۲۰ در آستانه تاریک شدن هوا وارد تنگه و دو شکارچی متخلف را درحالیکه اسلحه و لاشه ای به همراه نداشته و دست خالی بودند مشاهده نموده و بازداشت می کنند.
متهیمن در ابتدا منکر انجام تخلف بودند اما مامورین به جستجوی دقیق تنگه پرداخته و پس از مدتی لاشه یک بزغاله وحشی کوچک را پیدا می کنند.

شکارچیان متخلف تحت بازجویی قرار گرفته و محل اختفای اسلحه را نیز فاش می کنند و یک اسلحه شکاری تک لول به هرماه ۲ فشنگ چهارپاره و یک چاقو نیز از درون تنگه کشف می شود.

متهمین پس از تشکیل پرونده و یک شب بازداشت، صبح چهارشنبه به مراجع قضایی معرفی شده و مبلغ ۱۸ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست را نیز به حساب دولت واریز می کند.

شکارچیان متخلف به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی در دادگاه محاکمه شده و به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.


منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew)