کافه جغدهای توکیو که تصاویرش را در لاپلاس خواهید دید این امکان را به مشتریانشان می دهند که لحظاتی را با این حیوان باشکوه سپری کنند.

مشتریان می توانند با پرداخت 1400 ین درهرساعتی از هفته و 1600 ین در آخرهفته ها آنها را نوازش کنند یا عکس بگیرند. صاحبان جغد هم می توانند پرندگان خود را به این کافه ها بیاورند و کسانی هم که مایلند می توانند از فروشنده محلی این پرنده را خریداری کنند.

کسانی که برای اولین بار قصد بازدید دارند ابتدا قبل از اینکه به آنها دست بزنند با اصول ایمنی و رفاه حیوانات آشنا می شوند.


منبع:laplas