با سلام
نوعی حلزون با اسم عامیانه پیانو که در واقع اسمش japanese trapdoor snailکه یک حلزون زنده زا (مثل رابیت) هست سیستم جالبی داره به این شکل که:
ماده ها دارای دو شاخک صاف ،کشیده و یک اندازه می باشند حال اینکه در نرها شاخک سمت چپ صاف ولی شاخک سمت راست که عضو تناسلی نیز می باشد فر خورده و کوتاهتر می باشد.
با سپاس