سلام بنده دنبال فایتر ماده میگردم و اگه کسی با قیمت مناسب برای فروش داره پ خ کنه
ممنون