تکثیر و پرورش بنفشه آفریقایی به روش های مختلف در تصاویر مختلف
ابتدا خاک مورد نظر را آماده میکنیم.ترکیبی از ورمیکولیت و پرلیت بهترین خاک میباشد.
همچنین میتوانید از خاک های آماده مخصوص جوانه زنی در فروشگاهها استفاده کنید


دراین مرحله گلدان را بخوبی با آب پر میکنیم تا خاک خوب خیس شود


دراین مرحله یک بوته بزرگ بنفشه آفریقایی انتخاب کرده و یک یا چندعدد برگ را طوری جدا کنید که دمبرگ آن بین
3 تا 4 سانتیمتر طول داشته باشد.


سپس دمبرگ را درون هورمون ریشه زایی فرو ببرید.هورمون ریشه زایی را از فروشگاه های محل خود و یا فروشگاه های اینترنتی خریداری کنید


سپس دمبرگ را درون خاک گلدان فرو کنید


سپس تمام گلدان را درون یک نایلون پلاستیک فریزر گذاشته و نایلون را گره بزنید تا رطوبت حفظ شود


سپس گلدان را جلوی پنجره گذاشته تا نور کافی دریافت کند.دقت کنید حرارت زیاد نباید به آن برسد


رطوبت آنرا حفظ کنید.هیچگاه نباید خاک گلدان خشک شود


3 تا 4 هفته طول میکشد تا برگها جوانه بزنند.دراین مدت باید به خوبی از آنها مراقبت کنید


زمانی که گیاهان کوچک رشد کردند آنها را به آرامی با خاک جدا کرده تا به گلدان دیگر انتقال دهید


سعی کنید جوانه های کوچک را تا جایی که امکان دارد جدا کنید.اینکار باعث افزایش تعداد گیاهان شما میشود.اما توجه
کنید که بدون ریشه نباشند

تک تک آنها را درون گلدانهای جداگانه قرار دهیدروی گلدانها را با نایلون بپوشانید و به مدت 2 هفته نگهداری کنید.سپس نایلونها را بردارید.


تصاویر دیگر از پرورش و تکثیر بنفشه آفریقایی:

[